.
forside > studerende

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Det armenske folkedrab

 • Litteratur

 • On-line artikler • Af: Torben Jørgensen, forskningsassistent, DCHF

  Skønt udslettelsen af armenierne i 1915 hører til dette århundredes mest omfattende folkemord, er det langt fra den mest velkendte case [1]. Selvom de tyrkiske myndigheder aldrig har givet forskerne fri adgang til de relevante arkiver, findes der i Vesten et omfattende materiale til belysning af begivenhederne, i form af diplomatiske aktstykker [2], erindringer, samtidige avisartikler, vidneudsagn og fotografier [3]. Ikke desto mindre står udryddelsen af armenierne som case i skyggen af Holocaust, Cambodia og de etniske udrensninger i det tidligere Jugoslavien. Blandt årsagerne hertil er, ud over afstanden i tid, sprogbarrieren og den immervæk begrænsede adgang til kilderne, den tyrkiske politik: at benægte og relativere folkemordet.

  Nedenstående er en selektiv liste over væsentlige bøger og artikler om det armenske folkedrab med fokus på selve folkemordet, benægtelsen af folkemordet og den videnskabelige litteratur om benægterproblemet.  Litteratur

  Generelt om folkemordet

  Dadrian, Vahakn N.: The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Oxford 1995

  Melson, Robert F.: Revolution and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust. Chicago 1992

  Toynbee, Arnold J.: Armenian Atrocities. The Murder of a Nation. London 1915

  Lepsius, Johannes (Hrsg): Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung Diplomatischer Aktenstücke. Potsdam 1919

  Richard G. Hovannisian: The Armenian Genocide in perspective. London 1997

  Morgenthau, Henry: Ambassador Morgenthau´s Story. NY 1918


  Benægtelsen

  Eksempler på benægterlitteratur:

  Assembly of Tyrkish American Associations (Ed): Armenian Allegations. Myth and Reality. Washington 1987

  Shaw, Stanford J.: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. NY 1995

  Uras, Esat: The Armenians in History and the Armenian Question. Istanbul 1988


  Eksempler på videnskabelig litteratur om benægterproblemet:

  Jørgensen, Torben: ”Tilfældet Armenien. Tyrkisk benægtelse og forholdet til tredielande”, IN: Historisk Tidsskrift, dec. 2000 (se også DCHF hjemmeside)

  Papazian, Dennis R.: “Misplaced credulity: Contemporary Turkish attempts to refute the Armenian genocide”, IN: Armenian Review, 45/1-2. Boston 1992

  Smith, Roger W. & Eric Markusen & R.J. Lifton: “Professional Ethics and the Denial of the Armenian Genocide”, IN: HGS 9/1. Oxford 1995


  On-line artikler

  ”Tilfældet Armenien” af Torben Jørgensen, DCHF
  - artikel fra: Historisk Tidsskrift, Bd. 1000, hft. 1, Den danske historiske Forening, København 2000.
  ------------------------------------------
  Noter til indledningen:

  (1) Andre kristne minoritetsgrupper blev også udsat for masseslagtninger i årene 1915-23 - pontiske grækere og syrere fx. Mark Levene opererer med begrebet "Zone of Genocide" i Anatolien og Cilicien 1915-23: Mark Levene: “Creating a Modern Zone of Genocide: The Impact of Nation- and State Formation on Eastern Anatolia, 1878-1923”, in: Holocaust and Genocide Studies, 12/3. Oxford 1998. Jeg har her, af pladshensyn, udelukkende fokuseret på massemordet på armenierne i 1915. Jeg følger i min definition af begrebet folkemord FN´s resolution om genocide fra 1948, hvori det bla. hedder: Genocide is acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group [...] by killing members of the group, submitting them to serious corporal or mental distress, creating conditions calculated to lead to the groups physical destruction, preventing births, or forcibly transferring children to other groups.

  (2) Se fx Johannes Lepsius (Hrsg): Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung Diplomatischer Aktenstücke. Potsdam 1919 og Ara Sarafian (Ed): United States Official Documents on the Armenian Genocide, vol. I-III. Watertown 1993-1995. Se også en gennemgang af amerikanske diplomaters erindringer og tilgængelige rapporter fra perioden, i Dennis R. Papazian: "“Misplaced Credulity“· Contemporary Turkish Attempts to Refute the Armenian Genocide", in: Armenian Review 37/1. Boston 1984, pp. 190ff

  (3) Således fx den omfattende artikel af Tessa Hofmann & Gerayer Koutcharian: “Images that horrify and indict. Pictorial documents on the persecution and extermination of Armenians from 1877 to 1922”, in: Armenian Review, 45/1-2. Boston 1992                                                                                                                                                                                                                   
   
   

  © 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

  Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email