.
forside >

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Links - kommenterede

1. Generelt om Holocaust
2. Holocaust til undervisningen
3. Dokumenter, interview og links
4. Bekæmpelse af intolerance, racisme og Holocaust-benægtelse
5. Eksempler på elevsider om Holocaust
6. Generelt: Historie på nettet
7. Generelt: Undervisningssites på nettet

1. Generelt om Holocaust


> United States Holocaust Memorial Museum

Den absolut største engelsksprogede holocaust-ressource på internettet med den største samling af dokumenter, fotografier, artikler og meger andet af relevans for elever, studerende, lærerer og offentligheden.> www.shoa.de

Nok den bedste tysksprogede Holocaust- ressource - gennemgår også Det Tredje Rige, Anden Verdenskrig og efterkrigstiden. Har sin styrke i meget grundige gennemgange af emner under Holocaust. Er skrevet i essay-form af bla. forskellige historikere og forskere.> ShoaNet

Tysksproget ressource, der har sin styrke i fremlæggelsen af aktuelle nyheder om Holocaust-emner. Desuden en god biografi-del.

2. Holocaust til undervisningen


> A Teacher's Guide to the Holocaust

Nok den bedste interaktive engelsksprogede Holocaust-ressource. mht. features. Tidslinjer og quiz er helt i top, mens man dog ikke kan få en samlet, tematisk fremstilling af Holocaust på denne side.> United States Holocaust Memorial Museum - Topics

En af de bedste og mest fuldførte engelsksprogede ressourcer mhp. tematisk gennemgang af Holocaust. Kortfattede tekster med mulighed for fordybelse.> Museum of Tolerance. Multimedia Learning Center

Målgruppe: den amerikanske folkeskole og high school. Pædagogisk godt opbygget, med små, meget korte tekster og med mulighed for lidt fordybelse - men dog en smule overfladisk.> About.com: history1900s.about.com

Amerikansk, kommercial internetressource, der faktisk har en udmærket Holocaust-ressource - særskilt kategorien "Articles".> House of the Wannsee Conference - Memorial and Educational Site 

Internetsite om Wannsee-konferencen. Information, undervisngingsressourcer m.m. Tysk produceret - men på mange sprog heriblandt engelsk.

3. Dokumenter, interview og links


> Yad Vashem - Documents

Den bedste engelsksprogede samling af dokumenter tilgængelig på internettet.> Shoah Visual History Foundation

Efter Steven Spielbergs film "Schindlers liste" skabte Spielberg "Survivors of the Shoah Visual History Foundation" med et formål: at videooptage og gemme vidneudsagn fra overlevende og vidner til Holocaust. I dag er der ca. 50.000 øjenvidneberetninger fra 57 lande og på 32 sprog i fondens arkiv. En del af øjenvidnerne kan ses og høres på www.vhf.org. Systemkrav: Quicktime-afspiller.> http://twi.classroom.com/holocaust/

Udmærket kategorisering af links om både Holocaust og folkemord.

4. Bekæmpelse af intolerance, racisme og Holocaust-benægtelse


> holocaust-info.dk

Dansk side, der bekæmper de, der forsøger at fremme racisme, antisemitisme, nazisme samt Holocaust-benægtere.> The Nizkor Projekt

Holocaust-side, der har til formål at bekæmpe ny-nazister, Holocaust-benægtere og antisemitter på nettet bl.a. med håndfaste beviser i form af flere tusinde siders on-line tilgængelige dokumenter. Udskrifter fra Eichmann-retssagen og Nürnbergretssagen er således mulig at læse on-line.

5. Eksempler på elevsider om Holocaust


> http://home.inbound.dk/~skt/index.html

Advarsel: Indeholder en del urigtige oplysninger om Holocaust. Men kig på sited alligevel mhp. opbygning og formidling af Holocaust i elevopgaver. Det er en folkeskoleklasse (8. kl.), der på kort tid formåede at lave en udmærket side om Holocaust - selv om den er fyldt med faktuelle fejl.

6. Generelt: Historie på nettet

Danske


> Fagenes Infoguide

En samling links til emner inden for historie. På "Fagenes Guide"-siden findes internetsider, som de respektive faglærere (primært fra ungdomsuddannelserne) har kvalitetskontrollerede. Der er også links til undervisning. God og overskuelig opbygning.> www.his2rie.dk

Hvad er www.his2rie.dk? HIS2RIE.DK er et historiemiljø, der supplerer bøgerne i serien Det 20. århundredes historie. Bøgerne og His2rie.dk er specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx. Siden en god indføring i et prima eksempel på en god historie-ressource på internettet: den er overkuelig og fornuftigt opbygget. Men der mangler selvfølgelig en del i emner, da der kun er medtaget emner, som forlaget Frydenlund har udgivet bøger om. Frydenlund står bag websiden sammem med historikeren Peter Frederiksen.> Historielærerforeningen: www.hi.gymfag.dk

Henvender sig primært til lærerer og elever i gymnasiet. Er desuden talerør for foreningen. Har en linkssamling.> Folkebibliotekernes Netguide - Historie

Samling af links. Ikke overbevisende. Alle kan foreslå links, hvilket ødelægger troværdigheden.Udenlandske


> http://history1900s.about.com/mbody.htm

På trods af sit kommercielle udseende er denne amerikanske side ganske fornuftig, hvis man ønsker sig et fornuftigt overblik over historiske emner. Vær opmærksom på at amerikansk historie er overrepræsenteret set med danske øjne.> http://www.facing.org

En amerikansk prisbelønnet undervisningsressource om historiske emner med megen vægt på Holocaust og folkemord. Især undervisere kan inspireres af ressourcen.

7. Generelt: Undervisningssites på nettet


> www.menneskeret.dk

Et ganske uovertruffent og professionelt udført undervisningssite om menneskerettigheder udviklet for Det Danske Center for Menneskerettigheder. Flotte animerede tegnefilm, suveræn opbygning og udførlige undervisningsforløb gør dette til en af de bedste dansksprogede undervisningssites på nettet - for både lærere og elever.> www.emu.dk

Det elekroniske mødested for lærere og elever (EMU) er stedet at starte, hvis man skal bruge Internettet i undervisningen. Kildekritik på nettet, links til netbaserede undervisningssider og meget, meget mere findes på dette site, som Undervisningsministeriet står bag - hvilket bestemt ikke gør tjenesten dårligere.> www.emu.dk/ea%2darkiv/

EMU's arkiv er en guldgrube for undervisere. Her findes en liste over (næsten) alle de danske netbaserede undervisningsmaterialer- og sites der findes på internettet. Desværre ikke emneopddelt.
Test din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email