.
forside > studerende

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Ansvar og skyld

 • Bøger
 • Artikler


 • Af: Thomas Brudholm, ph.d. studerende, DCHF

  Filosofi & Holocaust
  Emnerne for den del af vor tids filosofi, som har taget spørgsmål rejst af Holocaust (og til en vis grad andre folkedrab) op til analyse og refleksion, spænder vidt. Alligevel kan det godt lade sig gøre at udpege en overordnet række temaer og spørgsmål:
  For det første er der en række værker, som forholder sig til fænomenet som sådan: Hvordan skal vi forstå eller begribe folkedrab? Hvad er det, der står på spil i og med dette fænomen? Hvad siger dette at det kan finde sted om vores menneskelige vilkår? Hvilke implikationer bør det have for den filosofiske etik; for vores begreber om ansvar og skyld, pligt og menneskelighed? For det andet er der en række værker, som drejer sig om de spørgsmål, der rejses efter folkedrab; dvs. spørgsmål om retfærdighed, tilgivelse, forsoning, kompensation, erindring og glemsel.  Bøger

  Adorno, T.W. 1944: Dialektik der Aufklärung.

  Adorno, T.W. 1970: Erziehung zur Mündigkeit.

  Agamben, G. 1999: Remnants of Auschwitz.

  Amery, J. 1999 (1966): At the Mind’s Limits.

  Arendt, H. 1951: The Origins of Totalitarianism.

  _______1963: Eichmann in Jerusalem:a Report on the Banality of Evil.

  _______1998: Om vold, tænkning og moral.

  Barnett, V.J. 1999: Bystanders: Conscience and Complicity During the Holocaust.

  Card, C. 2002: The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil.

  Finkielkraut, A. 2000: In the name of Humanity.

  Geras, N. 1998: The Contract of Mutual Indifference.

  Gaita, R. 1998: A Common Humanity.

  Glover, J. 1999: Humanity. A Moral History of the Twentieth Century.

  Jaspers, K. 1946: Die Schuldfrage.

  Jones, D.H. 1999: Moral Responsibility in the Holocaust: A Study in the Ethics of Character.

  Lang, B. 1990: Act and Idea in the Nazi Genocide.

  _______ 1999: The Future of the Holocaust.

  Lara, M.P. (red.) 2001: Rethinking Evil.

  Lyotard, J.F., 1988: Heidegger et ”les juifs”.

  May, L. & Hoffman, S. (ed) 1991: Collective Responsibility: Five Decades of Debate in Theoretical and Applied Ethics.

  Moberly, W. 1968: The Ethics of Punishment.

  Nino, C.S. 1996: Evil on Trial (især om det argentinske retsopgør).

  Rosenberg, A. & Myers, G.E., eds., 1988, Echoes from the Holocaust: Philosophical Reflections on a Dark Time.

  Rosenberg, A. m.fl. 2000: Contemporary Portrayals of Auschwitz: Philosophical Challenges.

  Roth, J. K. 1987: Approaches to Auschwitz: The Holocaust and its Legacy.

  Shklar, J. 1964: Legalism: Law, Morals, and Political Trials.

  Svendsen, L. 2001: Ondskabens Filosofi.

  Todorov, T. 1996, Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps.

  Traverso, E. 2000: Auschwitz denken: Die Intellektuellen und die Shoah.

  Vetlesen, A.J. & Norvedt, P. 1996: Følelser og Moral (indeholder afsnit der bruger Holocaust som eksempel).

  Wiesenthal, S. 1998: The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness (revideret og udvidet udgave).  Artikler

  Adorno, T.W. 1959: ”Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit”, Adorno 1970 (se under Bøger).

  ___________ 1966: ”Erziehung nach Auschwitz”, i Adorno 1970 (se under Bøger).

  Arendt, H.: 1945: ”Organized Guilt and Universal Responsibility”, i May 1991 (under bøger).

  _________1964: ”Personal Responsibility under Dictatorship”, The Listener (6. august).

  _________1968: ”Collective Responsibility”, i J.W. Bernauer 1987 (red): Amor Mundi: Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt.

  Bar-On, A.Z. 1985: ”Measuring Responsibility”, i May 1991.

  Bauman, Z. 1988: ”On Immoral Reason and Illogical Morality”, POLIN, Vol. 3.

  Blum, L.A. 1992: ”Altruism and the Moral Value of Rescue”, i Embracing the Other, red. af Oliner, P.M.

  Heller, A. 1993: ”The Limits of Natural Law and the Paradox of Evil”, i On Human Rights, red. af S. Hurley & S. Shute.

  Lewis, H.D. 1948: ”Collective Responsibility”, i May 1991.

  Nozick Ricoeur, P. 1995: ’The Memory of Suffering’, i Figuring the Sacred.

  Wasserstrom, R. 1974: ”The Relevance of Nuremberg”, i War and Moral Responsibility, red. af Cohen, M. m.fl.

                                                                                                                                                                                                                   
   
   

  © 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

  Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email