.
forside > kilder

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Nürnberglovene - kildetekster

Tekst 10: Rigsborgerloven af 15. september 1935
Tekst 11: Lov til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære af 15. september 1935
Tekst 12: Definitioner af 'jøde', 'halvjøde' og 'kvartjøde'


Tekst 10: Rigsborgerloven af 15. september 1935

Rigsdagen har enstemmigt vedtaget følgende lov, som hermed bekendtgøres:

§1
(1) Statsborger er enhver, som nyder Det Tyske Riges beskyttelse og som konsekvens heraf har specifikke forpligtelser over for dette.
(2) Status som statsborger erhverves i overensstemmelse med forskrifterne i Loven om statsborgerskab og indfødsret.


§2
(1) Rigsborger er en statsborger af tysk eller artsbeslægtet blod, som ved sin adfærd beviser, at han er villig og egnet til trofast at tjene Det tyske Folk og Rige.
(2) Rigsborgerskabet erhverves ved tildeling af et rigsborgerbrev.
(3) Rigsborgeren er den eneste, der oppebærer fulde politiske rettigheder i henhold til Loven.


§3
Indenrigsministeren, i samarbejde med Førerens stedfortræder, vil udstede de legale og administrative ordrer, som kræves for at implementere og fuldende denne lov.

Nürnberg, 15. september, 1935
Ved Frihedens Rigspartidage

Fører og Rigskansler, Adolf Hitler
Indenrigsminister, Frick.

Oversat fra: Reichsgesetzblatt, I, 1935, s. 1146.Tekst 11: Lov til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære af 15. september 1935:

Bevæget af forståelsen af, at det tyske blods renhed er den vigtigste forudsætning for Det tyske Folks videre eksistens, og inspireret af den urokkelige vilje til at sikre den tyske nations eksistens i al fremtid, har Rigsdagen enstemmigt vedtaget følgende lov, som hermed bekendtgøres:

§1
(1) Ægteskaber mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt. Ægteskaber, som indgås på trods heraf, er ugyldige, selv hvis de indgås i udlandet for at omgå denne lov. (2) Annulerings-procedurer kan kun iværksættes af statsadvokaten.

§2
Kønslig omgang uden for ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt.

§3
Jøder må ikke i deres husholdning ansætte kvindelige statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod, som er under 45 år gamle.

§4
(1) Det er forbudt for jøder at hejse rigs- eller nationalflaget eller bære Rigets farver.
(2) Det er derimod tilladt for dem at bære de jødiske farver. Denne ret er beskyttet af staten.

§5
(1) Enhver, der overtræder forbudene i §1, vil blive straffet med fængsel med hårdt arbejde.
(2) Den mand, som overtræder forbudet i §2, vil blive straffet med fængselsstraf med eller uden hårdt arbejde.
(3) Enhver, som overtræder påbudene i §§ 3 eller 4, vil blive straffet med fængsel i op til ét år og med bøde eller med en af disse straffe.

Nürnberg, 15. september, 1935
Ved Frihedens Rigspartidage

Fører og rigskansler, Adolf Hitler
Indenrigsminister, Frick
Justitsminister, dr. Gürtner
Førerens stedfortræder, R. Hess

Oversat fra: Reichsgesetzblatt, I, 1935, s. 1146-1147.Tekst 12: Definitioner af 'jøde', 'halvjøde' og 'kvartjøde':

Kilde: Karl Christian Lammers "Vejen til Auschwitz", (Gyldendal 2000), s. 57

                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email