.
forside > emner > eftertid

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Tekst 151: 66 benægterspørgsmål & -svar om Holocaust - med tilbagevisninger af benægternes påstande

OBS! Både spørgsmål og svar er udarbejdet af Institute for Historical Research - centrum for den amerikanske benægter-bevægelse. Der er med andre ord tale om en klassisk retorisk fremgangsmåde, hvor spørgsmålene tilpasses efter svarene og ikke omvendt. Det er naturligvis svarene, som er det vigtige budskab for IHR.1. Hvilke beviser findes der for, at nazisterne begik folkemord eller med fuldt overlæg dræbte seks millioner jøder?

Benægterne: "Ingen. De eneste beviser er vidneudsagn fra individuelle "overlevende". Disse vidneudsagn er selvmodsigende, og kun få "overlevende" hævder faktisk at have været vidne til "gasning". Der er ingen holdbare beviser overhovedet: Ingen askedynger, intet krematorium i stand til at udføre opgaven, ingen bunker af tøj, ingen sæbe fremstillet af lig, ingen lampeskærme fremstillet af menneskehud, ingen optegnelser, ingen troværdige demografiske statistikker."

Tilbagevisning: Der findes mange forskellige typer af beviser på, at omkring 6 millioner jøder blev dræbt af nazisterne: samtidige skriftlige kilder, øjenvidneberetninger, fotografier, koncentrations- og udryddelseslejrenes fysiske eksistens samt demografiske oplysninger. I sig selv er ingen af kilderne nok til at bevise drabet på 6 millioner jøder, men sammenholdes materialet, er 6 millioner det i øjeblikket mest præcise tal [Se W. Benz, Dimension des Völkermords (München, 1991)].2. Hvilke beviser findes der for, at seks millioner jøder ikke blev slået ihjel af nazisterne?

Benægterne: "Der findes et omfattende retsteknisk, demografisk, analytisk og komparativt bevismateriale, som påviser det usandsynlige i sådanne talstørrelser, der er tale om en overdrivelse på måske 1000 procent."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Enkelte kilder peger i denne retning, men bevismaterialet er - om noget - ikke omfattende.3. Har Simon Wiesenthal engang skriftligt erklæret, at der ikke fandtes gaskamre på tysk jord?

Benægterne: "Ja. I tidsskriftet Books & Bookmen fra april 1975. Han hævder, at gasningen fandt sted i Polen."

Tilbagevisning: Dette er korrekt, men kun for så vidt, at Wiesenthal mente, at der ikke fandtes gaskamre til masseudryddelse på tysk jord.4. Når Dachau lå i Tyskland, og selv Simon Wiesenthal siger, at den ikke var en tilintetgørelseslejr, hvordan kan det så være, at tusinder af amerikanske krigsveteraner siger, at den var en tilintetgørelseslejr?

Benægterne: "Fordi der, efter at de allierede havde indtaget lejren, blev ledt tusinder af amerikanske soldater gennem den, hvor de fik forevist bygninger, som formodedes at være gaskamre, og fordi massemedierne vidt og bredt, men usandt, erklærede, at Dachau var en "gasnings"-lejr."

Tilbagevisning: Dachau var ikke en tilintetgørelseslejr i egentlig forstand, hvis der dermed menes en lejr i stil med for eksempel Auschwitz. Omvendt døde tusindvis af fanger i Dachau blandt andet af sult eller ved tilfældige henrettelser. Betegnelsen tilintetgørelseslejr eller udryddelseslejr bruges normalt kun om Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec og Chelmno.

> Udryddelseslejre


5. Auschwitz lå i Polen og ikke i Tyskland. Er der beviser på, at der fandtes gaskamre til at dræbe mennesker i eller ved Auschwitz?

Benægterne: "Nej. Auschwitz, som blev indtaget af sovjethæren, blev gennemgribende ændret efter krigen, og et ligkapel blev ombygget til at se ud som et stort "gaskammer". Efter at USA's førende ekspert i gaskammerkonstruktion, Fred Leuchter, undersøgte dette og andre formodede Auschwitzgasningsfaciliteter, erklærede han, at det var en absurditet at påstå, at de blev eller kunne have været anvendt til henrettelser."

Tilbagevisning: For det første bemærkes det, at Fred Leuchter ikke er ekspert i gaskammerkonstruktion; for det andet er hans såkaldte "Leuchter-rapport" om gaskamrene i Auschwitz usandfærdig og ganske underkendt af videnskabelige fagfolk. Der er mange typer beviser på eksistensen af gaskamre i Auschwitz, således alle de typer, som nævnes under tilbagevisningen af spm. 1.6. Hvis Auschwitz ikke var en "dødslejr", hvad var da dens sande formål?

Benægterne: "Den var et omfattende fabrikskompleks. Der blev fremstillet syntetisk gummi (buna). De indsatte blev brugt som arbejdskraft. Buna-processen blev også anvendt i USA under Anden Verdenskrig."

Tilbagevisning: Auschwitz var ikke kun en udryddelseslejr, men også en arbejdslejr, hvor der ganske rigtigt blev fremstillet syntetisk gummi. Udryddelsesdelen af Auschwitz hed Birkenau. Ved ankomsten til lejren blev fangerne sorteret i arbejdsdygtige og uarbejdsdygtige (sidstnævnte var oftest børn, syge og ældre). De uarbejdsdygtige blev gasset umiddelbart efter ankomsten, mens de arbejdsdygtige blev overført til arbejdslejren.7. Hvem byggede den første koncentrationslejr og hvor og hvornår?

Benægterne: "Den første brug af koncentrationslejre i den vestlige verden var i Amerika under den Nordamerikanske Frihedskrig. Englænderne internerede tusinder af amerikanere, hvoraf mange døde af sygdomme og mishandling. Senere byggede englænderne koncentrationslejre i forbindelse med boerkrigen i Sydafrika, hvor de internerede kvinder og børn af boerafstamning. Der døde titusinder disse forfærdelige steder, som var langt værre end nogen tysk kz-lejr under Anden Verdenskrig."

Tilbagevisning: Det er vigtigt at skelne mellem forskellige typer lejre. Vigtigst er det at understrege forskellen mellem koncentrationslejre og udryddelseslejre. I det nazistisk besatte Europa fandtes begge typer. Sammenligningen med englændernes internering af amerikanere og boere er i denne sammenhæng irrelevant, idet disse personers lidelser ikke formindsker, relativerer eller bortforklarer kz-lejr-fangernes lidelser før og under 2. Verdenskrig.8. Hvilken forskel var der på de tyske kz-lejre og de amerikanske interneringslejre, hvor amerikanere af japansk afstamning blev indsat under 2. verdenskrig?

Benægterne: "Ud over navnet var den eneste nævneværdige forskel, at tyskerne internerede personer på grundlag af en virkelig eller formodet sikkerhedstrussel mod den tyske krigsførsel, hvorimod amerikanerne internerede alene på grundlag af race."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Tyskerne internerede ikke jøder på grundlag af virkelige eller formodede sikkerhedstrusler, men netop på grund af race. Andre typer fanger var interneret af andre årsager, fx politiske modstandere, homoseksuelle og kriminelle.

> Nazistisk ideologi9. Hvorfor satte tyskerne jøderne i kz-lejre?

Benægterne: "Fordi tyskerne regnede jøderne for en direkte trussel mod deres nationale suverænitet og overlevelse, og fordi jøderne var talstærkt repræsenteret i kommunistiske aktiviteter, i hvert fald var alle, der blev mistænkt for at være en trussel mod sikkerheden - ikke kun jøderne - i fare for at blive interneret."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Jøderne udgjorde naturligvis ikke en trussel mod den tyske suverænitet - de tyske jøder var blandt de bedst integrerede i Europa. Som nævnt under tilbagevisningen af spm. 8 blev jøderne interneret på grundlag af deres race - i modsætning til andre grupper.10. Hvilke omfattende forholdsregler tog jøderne mod Tyskland så tidligt som i 1933?

Benægterne: "En international boykot af tyske varer."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Jøderne som gruppe havde ingen mulighed for at boykotte tyske varer. Boykotten blev startet på initiativ af specielt amerikansk-jødiske organisationer på grund af Tysklands anti-jødiske foranstaltninger. Boykotten var således en reaktion på nazistiske initiativer, ikke omvendt.11. Erklærede verdens jøder krig mod Tyskland?

Benægterne: "Ja. Massemedierne verden over bragte overskrifter som "Judæa erklærer krig mod Tyskland"."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Igen er det vigtigt at understrege, at der ikke eksisterer et koncept à la "verdens jøder". Visse jødiske grupperinger erklærede sig som modstandere af Tyskland, men eftersom staten Israel endnu ikke var oprettet (dette skete først i 1948), kunne ingen jødisk stat erklære krig mod Tyskland.12. Var dette før eller efter, at rygterne om "dødslejre" begyndte?

Benægterne: "Næsten 6 år før. Judæa erklærede krig mod Tyskland i 1933."

Tilbagevisning: Begrebet "Judæa" er en fiktion taget ud af luften.13. Hvilken nation var den første, som foretog massebombardementer fra luften mod civilbefolkningen?

Benægterne: "Storbritannien - den 10. maj 1940."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt - og i øvrigt også irrelevant. Det første massebombardement var det tyske Luftwaffes berygtede bombardement af den spanske by Guernica under den spanske borgerkrig i 1937. Men dette har intet med Holocaust at gøre og fritager derfor hverken englænderne, tyskerne eller andre for ansvar for massebombardementer mod civilbefolkninger.14. Hvor mange gaskamre til at dræbe mennesker var der i Auschwitz?

Benægterne: "Ingen."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Der eksisterede i Auschwitz fem gaskamre, hvis formål det var at slå mennesker ihjel.

> Udryddelseslejre15. Hvor mange jøder var der før krigen i de områder, som kom under tysk kontrol?

Benægterne: "Mindre end 4 millioner."

Tilbagevisning: Holocaust-benægterne, som står bag disse '66 spørgsmål og svar', har selv siden hen revideret dette tal til "mindre end 6 millioner". Tyskerne mente selv (jf. Wannsee-konferencens protokol), at der var omkring 11 millioner jøder i hele Europa.

> Wannsee-konferencen - kildetekster16. Hvis Europas jøder ikke blev udryddet af nazisterne, hvad skete der da med dem?

Benægterne: "Efter krigen var Europas jøder stadig i Europa på nær ca. 300.000, som døde af alle mulige årsager under krigen, samt dem, som udvandrede til Israel, USA, Argentina, Canada osv. De fleste jøder, som forlod Europa, gjorde dette efter og ikke under krigen. Dem er der alle gjort regnskab for."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Udsagnet er absurd, og en tilbagevisning er unødvendig, idet nazisterne jo netop udryddede omkring 6 millioner jøder.17. Hvor mange jøder flygtede langt ind i Sovjetunionen?

Benægterne: "Over to millioner. Tyskerne kunne ikke nå denne jødiske befolkning."

Tilbagevisning: Dette er korrekt. Men det lykkedes ikke desto mindre tyskerne at myrde en meget stor gruppe sovjetiske jøder, ikke mindst ved brug af de såkaldte Einsatzgrupper. De nyeste (og pga. manglende data meget usikre) drabstal ligger på omkring 2 millioner myrdede sovjetiske jøder.

> Mordet på de sovjetiske jøder18. Hvor mange jøder udvandrede før krigen og befandt sig således uden for tysk rækkevidde?

Benægterne: "Over en million (ikke medregnet dem, som blev absorberet i Sovjetunionen)."

Tilbagevisning: Dette er korrekt - men irrelevant i forhold til Holocaust. Trods den jødiske udvandring var der ved 2. Verdenskrigs start stadig mange millioner tilbage i Europa.19. Hvis Auschwitz ikke var en udryddelseslejr, hvorfor tilstod kommandant Höss så, at den var det?

Benægterne: "Han blev tortureret af jødiske forhørsledere i engelske uniformer, således som en af dem siden har indrømmet."

Tilbagevisning: Denne påstand har forfatterne til de '66 spørgsmål og svar' selv måttet revidere. Höss's tilståelse - uafhængigt af, om den er opnået under tortur eller ej - underbygges af mange andre typer af beviser, jf. tilbagevisningen af spm. 1. Dertil kommer, at selve påstanden om tortur kun støttes af to meget tvivlsomme kilder.20. Findes der nogen beviser for, at det var den amerikanske, engelske, franske og sovjetiske fremgangsmåde at torturere tyske fanger for at opnå tilståelser ved Nürnbergprocessen og andre steder?

Benægterne: "Der findes et omfattende bevismateriale for anvendelsen af tortur både før og under den berømte Nürnbergproces - samt sidenhen i forbindelse med andre krigsforbryderprocesser."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Muligvis er der i enkeltstående tilfælde blevet benyttet vold til at fremkalde tilståelser, men dette er ikke det samme som, at der eksisterede en sådan generel fremgangsmåde. Dette var naturligvis ikke tilfældet.21. Hvordan gavner "Holocaust"-historien jøderne idag?

Benægterne: "Den fritager dem for enhver kritik som gruppe. Den giver dem en samhørighed, hvormed deres ledere kan kontrollere dem. Den er et redskab ved pengeindsamlinger og til at retfærdiggøre hjælp til Israel på 10 milliarder dollars om året."

Tilbagevisning: For det første: Holocaust er ingen historie. For det andet bør Holocaust naturligvis ikke fritage jøder for kritik eller give jødiske ledere kontrol, hvis dette er uberettiget. For det tredie er økonomisk hjælp i størrelsesordenen 10 milliarder dollars om året ganske absurd. Det er korrekt, at USA yder økonomisk støtte til Israel, men slet ikke i en sådan målestok.22. Hvordan gavner "Holocaust"-historien staten Israel?

Benægterne: "Den retfærdiggør de milliarder af dollars i "erstatning", som staten Israel har modtaget af Vesttyskland (det forhenværende DDR nægtede at betale). Den bliver i USA brugt af den zionistiske/israelske lobby til at kontrollere den amerikanske udenrigspolitik over for Israel og til at tvinge de amerikanske skatteydere til at ryste op med alle de penge, Israel ønsker."

Tilbagevisning: Igen: Holocaust er ingen historie. Der er forskere, som mener, at selve Holocaust som historisk begivenhed spiller en væsentlig rolle for det politiske forhold mellem USA, Tyskland og Israel, men dette spørgsmål er irrelevant i forhold til eksistensen af Holocaust (om end langtfra irrelevant i andre diskussioner).23. Hvordan gavner "Holocaust"-historien den kristne gejstlighed?

Benægterne: "Den bekræfter den gammeltestamentlige ide om jøderne som det "udvalgte folk". Den holder også det israelsk kontrollerede "hellige land" tilgængeligt for gejstligheden."

Tilbagevisning: Denne påstand virker uforståelig. Hvorfor skulle kristne gejstlige være interesserede i at opretholde den gammeltestamentlige idé om jøderne som Guds udvalgte folk? Og hvordan bidrager Holocaust som fænomen til at holde "Det Hellige Land" åbent for kristne gejstlige?24. Hvordan gavner "Holocaust"-historien kommunismen?

Benægterne: "Den dækker over omfanget af kommunisternes eget krigsmageri og grusomheder før, under og efter krigen."

Tilbagevisning: Kommunismens grusomheder - påståede og reelle - er velkendte, men irrelevante i forhold til emnet Holocaust.25. Hvordan gavner den England?

Benægterne: "På samme måde som Sovjetunionen."

Tilbagevisning: Englands grusomheder - påståede eller reelle - er irrelevante i forhold til Holocaust, jf. tilbagevisningen af spm. 24.26. Findes der beviser på, at Hitler beordrede masseudryddelse af jøder?

Benægterne: "Nej."

Tilbagevisning: Dette er et af Holocaust-forskningens mest centrale punkter. Der findes ganske vist ingen skriftlig ordre fra Hitler, hvori han beordrer masseudryddelse af jøder, men dette er selvsagt ikke det samme som, at han ikke har givet fx en mundtlig ordre. Langt hovedparten af seriøse Holocaust-forskere anser det for usandsynligt, at noget så uhyrligt som Holocaust skulle have fundet sted uden Hitlers overordnede godkendelse eller vidende.

> Beslutningsprocessen27. Hvilken slags gas blev anvendt af nazisterne i koncentrationslejrene?

Benægterne: "Zyklon B, en hydrogencyanid gas."

Tilbagevisning: Dette er delvist korrekt. Zyklon B er navnet på et pesticid-produkt, som af nazisterne blev benyttet til at gasse mennesker med i udryddelseslejrene. Herudover benyttedes også i vid udstrækning udstødningsgas, dvs. kulmonooxid.28. Til hvilket formål blev og bliver denne gas fremstillet?

Benægtelse: "Til bekæmpelse af den tyfussmittebærende lus. Den bliver brugt til at desinficere tøj og rum. Den er nem at skaffe den dag i dag."

Tilbagevisning: Dette er delvist korrekt. Gassen blev ganske rigtigt brugt til at desinficere tøj med. Men: den blev i allerhøjeste grad også brugt til at myrde mennesker med, idet forsøg viste, at gasning var en meget effektiv drabsmetode. Faktisk var det langt hurtigere at slå mennesker ihjel med Zyklon B end lus.

> Udryddelseslejre29. Hvorfor anvendte de den i stedet for en mere egnet gas til masseudryddelse?

Benægterne: "Hvis nazisterne havde haft til hensigt at anvende gas til at udrydde mennesker, fandtes der langt mere effektive gasser. Zyklon B er meget ineffektiv, undtagen når den bruges som desinfektionsmiddel."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Zyklon B var netop meget effektiv til at slå mennesker ihjel med. Andre gastyper var ganske vist lige så effektive, men ikke så nemme at få fat i eller at transportere.30. Hvor længe tager det at udlufte et rum, der er fyldt med Zyklon B?

Benægterne: "Normalt omkring 20 timer. Hele proceduren er yderst krævende og indviklet. Der skal bæres gasmasker og kun veltrænede teknikere kan anvendes."

Tilbagevisning: Dette er delvist korrekt, men irrelevant. Bemærk nøgleordet "normalt". Situationen i fx Auschwitz var jo netop ikke normal: gaskamrene, som var nøgne beton-rum, blev formentlig ventileret ved hjælp af store ventilatorer i løbet af så lidt som 5 minutter. Hertil kommer, at normale sikkerhedsbestemmelser ikke var gældende i udryddelseslejrene.31. Auschwitz-kommandant Höss sagde, at hans mænd trængte ind i gaskammeret, ti minutter efter at jøderne var slået ihjel, for at fjerne ligene. Hvordan kan det forklares?

Benægterne: "Det kan ikke forklares, for hvis de havde gjort det, ville de have lidt samme skæbne som dem, de skulle fjerne."

Tilbagevisning: Höss's forklaring er formentlig korrekt, jf. tilbagevisningen af spm. 30.32. Höss sagde i sin tilståelse, at hans mænd røg cigaretter samtidig med, at de slæbte de døde jøder ud af gaskamrene ti minutter efter gasningen. Er Zyklon B eksplosiv?

Benægterne: "I høj grad. Höss's tilståelse er klart falsk."

Tilbagevisning: Zyklon B er kun eksplosiv i meget høje koncentrationer. Disse koncentrationer kom man aldrig i nærheden af ved gasningerne. Höss's forklaring er derfor formentlig korrekt.33. Hvad er den nøjagtige fremgangsmåde, som nazisterne angiveligt brugte til at udrydde jøderne?

Benægterne: "Historierne strækker sig fra at hælde indholdet af gasdåserne ned i de fyldte rum fra et hul i loftet til at sende det gennem rørene til bruserne. "Millioner" af jøder skulle angiveligt være blevet dræbt på denne måde."

Tilbagevisning: Millioner af jøder blev dræbt på denne måde. Metoderne varierede fra lejr til lejr, men dette er ganske irrelevant i forhold til det faktum, at nazisterne gassede jøderne til døde.34. Hvordan kunne sådan en plan til masseudryddelse holdes skjult for jøderne?

Benægterne: "Den kunne ikke være blevet holdt skjult. Faktum er, at der ikke fandt en sådan massegasning sted noget sted. Rygterne om udryddelse stammede alene fra jødiske kilder."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Der fandt massegasninger sted, og tyskerne gjorde meget for at skjule dette faktum. I længden kunne drabene ikke hemmeligholdes.35. Hvis de jøder, der var bestemt til at blive udryddet, vidste, hvad der var i vente for dem, hvorfor gik de så i døden uden kamp eller protest?

Benægterne: "De kæmpede og protesterede simpelthen ikke, fordi de vidste, at der ikke var nogen intention om at dræbe dem. De blev simpelthen interneret og tvunget til at arbejde."

Tilbagevisning: Der var - med tiden - en intention om at dræbe jøderne, men hvor fra skulle jøderne vide dette? Desuden skal man huske på, at én jødes viden naturligvis ikke er alle jøders viden.36. Hvor mange jøder døde der cirka i koncentrationslejrene?

Benægterne: "Omkring trehundredetusinde."

Tilbagevisning: Omkring 3 millioner, heraf flest i Auschwitz (ca. 1,1 million) og Treblinka (800-900.000).

> Udryddelseslejre37. Hvordan døde de?

Benægterne: "For det meste som følge af tilbagevendende tyfusepidemier, som hærgede det krigssplittede Europa. Også af sult og mangel på medicin mod slutningen af krigen, da praktisk talt alle veje og jernbanelinjer var ødelagte som følge af allierede bombardementer."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Statistisk set døde flest jøder af gasning, næstflest ved skydning. Naturligvis døde også nogle af sygdom, underernæring og fysisk udmattelse. SS forsøgte således også at gennemføre princippet 'udryddelse ved arbejde'.38. Hvad er tyfus?

Benægterne: "Denne sygdom opstår altid, når mange mennesker er stuvet sammen i lange perioder under dårlige sanitære forhold. Smitten bliver båret af lus, som sætter sig i tøjet og håret. Forskellige landes hære og flåder har haft traditioner for at kræve kortklippet hår af deres mænd på grund af tyfusfare."

Tilbagevisning: Dette er korrekt, men har intet med Holocaust at gøre.39. Hvilken forskel gør det, om seks millioner eller trehundredetusinde jøder døde i løbet af denne voldsomme periode?

Benægterne: "5.700.000. Desuden var der, i modsætning til hvad "Holocaust"-propagandaen hævder, ikke nogen bevidste forsøg på at udrydde nogen."

Tilbagevisning: Der døde omkring 6 millioner jøder i et bevidst forsøg på at udrydde dem.40. Mange jødiske overlevende fra "dødslejre" siger, at de så lig blive fyldt i åbne grave og brændt. Hvor meget benzin skulle der være blevet brugt for at gennemføre dette?

Benægterne: "En hel del mere end tyskerne var i besiddelse af, da der var en betydelig mangel på brændstof på den tid."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. En del af Auschwitz var netop en fabrik til fremstilling af syntetisk benzin. Hertil kommer, at der blev benyttet andre former for brændstof til at brænde ligene med, for eksempel motorolie.41. Er det muligt at brænde lig i grave?

Benægterne: "Nej. Det er umuligt for ligene at blive totalt fortæret af flammer på denne måde, da der ikke kan udvikles nok varme i åbne grave."

Tilbagevisning: Forfatterne har selv revideret denne påstand til at hedde 'da der ikke er nok ilt i åbne grave'. Begge påstande er ukorrekte. Både billedmateriale og arkæologiske udgravninger, for eksempel i Belzec, beviser, at ligbrændinger fandt sted i grave.42. "Holocaust"-forfattere hævder, at nazisterne var i stand til at kremere lig i løbet af ti minutter. Hvor lang tid tager det at forbrænde et lig ifølge professionelle krematorieledere?

Benægterne: "Omkring to timer."

Tilbagevisning: Ifølge fremstillerne af krematorierne selv tog det omkring en halv time.43. Hvorfor var der krematorieovne i koncentrationslejrene?

Benægterne: "For effektivt og hygiejnisk at kunne slippe af med de lig, som tyfusepidemierne skabte."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Krematorieovnenes væsentligste funktion var at brænde ligene af de fanger, som blev gasset ihjel.44. Hvis man forudsætter, at krematorieovnene anvendtes 100 procent af tiden i alle lejre inden for det tyskkontrollerede område, hvad er så det maksimale antal lig, som det ville være muligt at brænde i hele den periode, hvor disse krematorier var i drift?

Benægterne: "Cirka 430.600."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Alene krematorieovnene i Auschwitz kunne kremere mindst 1 million.45. Kan et krematorium anvendes 100 procent af tiden?

Benægterne: "Nej. 50 procent af tiden (12 timer om dagen) er et gavmildt overslag. Krematorieovnene skal renses grundigt og regelmæssigt, når de bliver brugt meget."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Krematorieovnene kunne gennemsnitligt anvendes 21 timer i døgnet.46. Hvor meget aske bliver der tilbage efter en ligbrænding?

Benægterne: "Cirka en skotøjsæskefuld, når knogler og ben er knust."

Tilbagevisning: Dette er korrekt - men irrelevant for Holocaust.47. Hvis seks millioner mennesker blev brændt af nazisterne, hvad skete der så med asken?

Benægterne: "Det mangler at blive "forklaret". Seks millioner lig ville give tonsvis af aske. Der er endnu ikke fremlagt beviser på store oplagringer af sådan aske."

Tilbagevisning: Dette er til dels et trickspørgsmål. Ingen Holocaust-forskere har påstået, at seks millioner jøder blev gasset eller brændt. Tusindvis blev skudt eller døde på anden vis, og deres lig blev naturligvis ikke kremeret i for eksempel Auschwitz. I øvrigt blev asken fra krematorierne blandt andet hældt i floder eller brugt som gødning.48. Afslører allieredes krigstidsfotografier af Auschwitz (fra den periode, da gaskamre og krematorier formodedes at arbejde hele tiden) gaskamre?

Benægterne: "Nej. Faktisk afslører disse fotografier ikke engang spor af den enorme mængde røg, som konstant skulle ligge over lejren. Ej heller giver de beviser på de åbne grave, hvor lig påstås at være blevet brændt."

Tilbagevisning: Der findes kun meget få af de allieredes luftfotos af Auschwitz. På et enkelt ses en lang række mennesker på vej fra togsporene i Birkenau til gaskamrene.49. Hvad var hovedbestemmelsen i de tyske Nürnberglove fra 1935?

Benægterne: "Det var love, der forbød blandede ægteskaber og seksuelle forbindelser mellem tyskere og jøder, og som minder om love, der findes i dagens Israel."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Der findes ingen lignende love i Israel. Desuden var hovedbestemmelsen i Nürnberglovene, at tyske jøder ikke længere var 'rigsborgere' på lige fod med ariere. Dermed blev Nürnberglovene det vigtigste retsgrundlag for den videre diskrimination af jøderne.

> Nürnberg-lovene50. Findes der noget amerikansk sidestykke til Nürnberglovene?

Benægterne: "Mange amerikanske delstater har haft love til at forhindre blandede ægteskaber og seksuelle forbindelser mellem individer af forskellig race mange år før nazismen."

Tilbagevisning: Om dette er korrekt eller ej er irrelevant i forhold til eksistensen af Holocaust som historisk fænomen.51. Hvad rapporterede det internationale Røde Kors om "Holocaust" spørgsmålet?

Benægterne: "En rapport fra en Røde Kors udsending til Auschwitz i september 1944 påpegede, at de internerede havde tilladelse til at modtage pakker, og at rygtet om gaskamre ikke kunne bekræftes."

Tilbagevisning: Rygtet om gaskamre kunne ikke bekræftes, fordi Røde Kors fik specifikt forbud mod at besøge den del af Auschwitz og dermed intet kunne se.52. Hvilken rolle spillede Vatikanet i det tidsrum, hvor seks millioner jøder angiveligt skulle være blevet udryddet?

Benægterne: "Hvis der havde været en udryddelsesplan, ville Vatikanet helt sikkert have hørt om den. Da der imidlertid ikke var nogen, fandt Vatikanet ingen grund til at udtale sig imod den."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Som nævnt gjorde nazisterne alt for at hemmeligholde udryddelsen af jøderne, og desuden var Vatikanet ikke i en position, hvor det kunne influere den nazistiske politik eller få adgang til hemmelig information.53. Hvilke beviser findes der for, at Hitler kendte til den igangværende udryddelse af jøderne?

Benægterne: "Ingen."

Tilbagevisning: Se tilbagevisningen af spm. 26.54. Samarbejdede nazisterne og zionisterne?

Benægterne: "Før krigen underskrev Tyskland og zionisterne en aftale, som tillod jøderne at tage store mængder kapital med til Palæstina. Under krigen opretholdt tyskerne venskabelige forbindelser med den zionistiske ledelse."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt - og set i lyset af Holocaust absurd. Nazisterne gav tværtimod offentligt udtryk for, at jøderne var deres dødelige fjende.55. Hvad døde Anne Frank af kun få uger før krigsafslutningen?

Benægterne: "Tyfus."

Tilbagevisning: Dette er korrekt. Men det hører med til historien, at Anne Frank døde af tyfus i kz-lejren Bergen-Belsen efter at have overlevet et ophold i Auschwitz.56. Er Anne Franks dagbog ægte?

Benægterne: "Nej. De beviser, som er samlet af Ditlieb Felderer fra Sverige og Dr. Robert Faurisson fra Frankrig, konkluderer, at den berømte dagbog er et falskneri."

Tilbagevisning: Anne Franks dagbog er naturligvis ægte. Både Ditlieb Felderer og Robert Faurisson er notoriske Holocaust-benægtere, Felderer desuden nynazist.57. Hvad med de talrige fotografier og filmoptagelser fra tyske koncentrationslejre, som viser dynger af udtærede lig? Er de forfalskede?

Benægterne: "Fotografier kan forfalskes. Men det er langt nemmere at tilføje en tekst eller kommentar til et fotografi eller en filmstump, som ikke fortæller sandheden om, hvad det fotografi eller stykke film faktisk viser. Betyder en dynge udtærede lig, at disse mennesker blev "gasset" eller med fuldt overlæg sultet ihjel? Eller kunne det være, at disse mennesker var ofre for hærgende tyfusepidemier eller sultede på grund af fødevaremangel imod slutningen af krigen? Billeder af dynger af tyske kvinder og børn dræbt i allierede bombeangreb er gået for være døde jøder."

Tilbagevisning: Billeder kan naturligvis forfalskes, og der kræves derfor yderligere dokumentation for at bevise deres ægthed. Sådan dokumentation er af den type, som nævnes under tilbagevisningen af spm. 1.58. Hvem opfandt udtrykket "folkemord"?

Benægterne: "Raphael Lemkin, en polskfødt jøde, i en bog, som udkom i 1944."

Tilbagevisning: Dette er korrekt. Eksistensen af Holocaust var årsagen hertil.59. Var film som 'Holocaust' og 'Verden i flammer' dokumentarfilm?

Benægterne: "Nej, disse film hævder ikke at være historie, men er snarere dramatiseret fiktion baseret på historie. Uheldigvis har alt for mange mennesker opfattet dem som en nøjagtig gengivelse af historien, som den virkelig forløb."

Tilbagevisning: Disse to film er ganske rigtigt fiktion, men bygger på virkelige begivenheder. Der eksisterer herudover mængder af autentiske film fra samtiden, som dokumenterer Holocaust.60. Hvor mange bøger er der cirka udgivet, der benægter et eller flere aspekter ved standardpåstanden om "Holocaust"?

Benægterne: "Mindst 60. Flere er undervejs."

Tilbagevisning: Dette er formentlig korrekt. Men kvantitet er ikke det samme som kvalitet, og en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget i det uendelige.61. Hvad skete der, da et historisk institut tilbød 50.000 dollars til enhver, som kunne bevise, at jøder blev gasset i Auschwitz?

Benægterne: "Ingen beviser blev indsendt med krav på dusøren, men instituttet blev sagsøgt med krav om erstatning på 17 millioner dollars af en "Holocaust"-overlevende, som hævdede, at dusøren gjorde ham søvnløs, hvilket gik ud over hans forretning, og at den udgjorde fornærmende benægtelser af veletablerede kendsgerninger."

Tilbagevisning: Det omtalte 'historiske institut' er Institute for Historical Research selv, som netop ikke er en historisk forskningsinstitution, men centrum for den amerikanske benægter-bevægelse. IHR blev dømt til at betale 100.000$ i erstatning.62. Hvad med den påstand om, at dem, som sætter spørgsmålstegn ved "Holocaust", er antisemitter eller nynazister?

Benægterne: "Dette er bagvaskelse med det formål at bortlede opmærksomheden fra kendsgerninger og ærlige argumenter. Videnskabsfolk og andre, som benægter "Holocaust", er af alle overbevisninger; demokrater, republikanere, liberale, socialister, kristne og jøder. Der er ingen sammenhæng mellem benægtelse af "Holocaust" og Antisemitisme eller nynazisme. Rent faktisk er der et stigende antal jødiske videnskabsfolk m.fl., som åbent indrømmer, at beviserne for "Holocaust" er særdeles mangelfulde."

Tilbagevisning: Dette er ukorrekt. Der er netop en forbindelse mellem Holocaust-benægtelse og Antisemitisme/nynazisme. Den formentlig bedst kendte Holocaust-benægter, David Irving, blev i år 2000 dømt ved retten i Storbritannien for at være antisemit.63. Hvad er der hændt de historikere, som har sat spørgsmålstegn ved materialet om "Holocaust"?

Benægterne: "De er blevet udsat for bagvaskelseskampagner, afskedigelser fra deres akademiske stillinger, tab af pension, ødelæggelse af deres ejendom og fysisk vold."

Tilbagevisning: Dette er delvist korrekt, og man må tage klart afstand fra brug af fysisk vold. For en god ordens skyld må det bemærkes, at ingen af Holocaust-benægterne er egentlige 'historikere', dvs. har en faguddannelse i historie. Det kan i øvrigt næppe undre, at respekterede universiteter ikke ønsker at have Holocaust-benægtere ansat.64. Er Institute for Historical Review blevet udsat for repressalier for dets indsats for at bevare ytrings- og forskningsfriheden?

Benægterne: "IRH er 3 gange blevet udsat for bombeattentater og brændte fuldstændig ned den 4. juli 1984 ved en brand. Telefoniske dødstrusler er så godt som daglige begivenheder. Al avisomtale er fjendtlig, hvis der da er nogen omtale overhovedet."

Tilbagevisning: Dette er delvist korrekt, og man må tage klart afstand fra brug af fysisk vold.65. Hvorfor er der så lidt offentlig omtale af vores synspunkter?

Benægterne: "Af politiske årsager ønsker de ledende kredse ikke en dybtgående diskussion om kendsgerningerne vedrørende den "jødiske holocaust"-myte."

Tilbagevisning: Benægternes påstande fortjener ikke seriøs diskussion, fordi der er tale om usandheder. At gøre benægternes påstande til genstand for videnskabelig diskussion ville få dem til at fremstå som akademisk ligeværdige, hvilket de naturligvis ikke er.66. Hvor kan man finde yderligere oplysning om den "anden side" af "Holocaust" historien såvel som kendsgerninger vedrørende andre områder af historisk revisionisme fra anden verdenskrig?

Benægterne: "Hos Institute for Historical Review."

Tilbagevisning: Der er ingen "anden side" af Holocaust.
Test din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email