Reinhard Heydrich (1904-1942)

SS-Obergruppenführer (general). Chef for Sikkerhedspolitiet (Sicherheitspolizei) og SS's egen sikkerhedstjeneste SD (Sicherheitsdienst) fra 1936-1942. Heydrich var oprindeligt uddannet søofficer, men blev afskediget i 1931 pga. en skandale med en kvinde. Kort herefter blev Heydrich introduceret til Heinrich Himmler, som ansatte ham til at opbygge SS's ny sikkerhedstjeneste, SD. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev Heydrich tillige leder af det politiske politi i Bayern og var en af organisatorerne af "De Lange Knives Nat" den 30. juni 1934, hvor næsten hele ledelsen af SA blev myrdet.

I 1936 blev Heydrich gjort til chef for såvel Gestapo (Det Hemmelige Statspoliti) som for kriminalpolitiet, samtidig med at han bibeholdt sin stilling som leder af SD.

I 1939 blev Heydrich udnævnt til chef for det nyoprettede RSHA (Reichssicherheitshauptamt - Rigssikkerhedshovedkontoret), hvori alle rigets sikkerhedstjenester blev samlet med det formål at bekæmpe indre fjender og tage hånd om den indre sikkerhed. Inden for rammerne af RSHA blev Heydrich af Hermann Göring gjort til den ansvarlige for det nazistiske regimes jødepolitik og dermed senere for nazisternes systematiske udryddelse af de europæiske jøder. Det var i denne egenskab, at Heydrich den 20. januar 1942 præsiderede over Wannseekonferencen.

I slutningen af 1941 blev Heydrich gjort til fungerende rigsprotektor i Böhmen-Mähren, hvormed han fik ansvaret for hele den civile forvaltning af det nuværende Tjekkiet. Hér blev han udsat for et attentat udført af tjekkiske modstandsfolk og døde som følge heraf den 4. juni 1942. Nazisterne hævnede mordet ved at myrde beboerne i hel landsby, Lidice.

'Aktion Reinhard', udryddelsen af de polske jøder, blev opkaldt efter Heydrich.


Tilbage